top of page

FOUNDER

คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ผู้ก่อตั้ง บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นบุตรคนที่ 5 ของ ดร. เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ท่านเริ่มต้นทำ ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยตนเอง หลังจากสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ โดยเริ่มทำงานที่บริษัทนิวซิตี้ (กรุงเทพ) เมื่อ เดือนสิงหาคม 2510 เปิดร้านบูติค 5 แห่ง โดยใช้ชื่อเดียวกันซึ่งถือเป็น Chain store แห่งแรกในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกที่กำหนดขนาดสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป 8,10,12 ตามแบบประเทศอังกฤษ

 

ต่อมาได้ก่อตั้ง บริษัท บูติคนิวซิตี้ โดยเริ่มกิจการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจำหน่ายสินค้าแฟชั่น และเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะ ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีบูติคเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่นนี้ในประเทศไทย ตราสินค้าที่บริษัททำในสมัยนั้น ได้แก่ NEWCITY , SWEETY , ROLY POLY , GIRL GIRL GIRL , MIX AND MATCH เป็นต้น มีสาขาทั้งสิ้น 40 แห่ง ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งปลีกและส่ง และส่งขาย ในต่างประเทศ

 

จากนั้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2530 ได้นำบริษัทบูติคนิวซิตี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท จึงเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน ตามกฎหมายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2537

 

ปัจจุบัน บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าแฟชั่นสตรี ระดับโลกภายใต้ตรา สินค้า GUY LAROCHE , JOUSSE , GSP , L'OFFICIEL , C&D และ FLIP

 

คุณศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ถือเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ท่านหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้ในหน้า ธุรกิจแฟชั่นของไทย เพราะเธอเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้ริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งดีๆ มากมายให้แก่วงการธุรกิจแฟชั่นไทย อัน เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ผู้ประกอบการแฟชั่นรุ่นหลังรับเป็นแบบอย่าง สรุปได้ดังนี้

 

1.เป็นผู้ริเริ่มระบบ Chain Boutique แห่งแรกในประเทศไทย

2.ป็นผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าแฟชั่นแห่งแรกของเมืองไทย ชื่อ นิวซิตี้ ดิพาร์ทเมต์สโตร์ ที่อาคารโชคชัย โดย จำหน่ายเฉพาะสินค้า Brands ไทยและต่างประเทศเท่านั้น

3.เป็นผู้ริเริ่มการกำหนดขนาดสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามแบบประเทศอังกฤษ

4.เป็นผู้ประกอบธุรกิจแฟชั่นแบบ OBM (Original Brand Manufacturer) กล่าวคือ มีทั้งการออกแบบ ผลิต และเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเอง ทั้ง 13 ยี่ห้อ คือ Jack , Ann - Jill , Jo , Pop , Ann - Ann , Girl Girl Girl , Newcity , Newcity Sport , Sweety , Princess , Roly - Poly , Slick - Chic , E Todiant , Non - No , Bazaar , Vivienne , Mix and Match , Mere

5.เป็นผู้ริเริ่มทำการโฆษณาสินค้าเสื้อผ้าท้ายรถประจำทาง

6.เป็นผู้นำระบบ Computer มาใช้ในการบริหารงานบัญชี และการขาย

 

และพัฒนาเรื่อยมาถึงปัจจุบัน และเป็นบริษัทแรกของธุรกิจแฟชั่นที่มีการ Online การขายทุกวันจากทุกสาขา ทั่วประเทศ

 

นอกเหนือจากการทำธุรกิจแล้ว คุณศิรินายังได้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมและสาธารณกุศลอีกมากมาย ทั้งเคย เป็นสมาชิก และดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสมาคม ชมรม มูลนิธิ หรือสถาบันอื่น เช่น


ในอดีต ดำรงตำแหน่ง 

- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- นายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวม 2 สมัย

- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

- กรรมการห้องได้บุญ สภากาชาดไทย

- ที่ปรึกษาสมาคมรักแม่


ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง 

- กรรมการบริหาร หอการค้าไทย

- กรรมการ สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย

- ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าไทย

- ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5

- กรรมการ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป

- กรรมการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

- คณะกรรมการดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป

- กรรมการ คณะกรรมการเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป

- กรรมการสภาที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์

- กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

Founder
bottom of page