Passion Throught Time

2517

ก่อตั้งบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด

จำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป

แห่งแรกของประเทศไทย

2530

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด

ย้ายจากตึกโชคชัยมาอยู่ที่ ตึกพระโขนง

2545

เริ่มดำเนินธุรกิจเสื้อผ้า

แบรนด์ STEPHANIE และ UNIFORM SPECIALIZER

2554

เริ่มดำเนินธุรกิจเสื้อผ้า

แบรนด์ ADOLFO DOMINGUEZ

2559

นาง ประวรา เอครพาณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและมีการขยายฐานการขายไปยังประเทศลาว

2527

เริ่มดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าแบรนด์

Guy Laroche จากประเทศฝรั่งเศส

2535

เริ่มดำเนินธุรกิจเสื้อผ้า

แบรนด์ Jousse

2550

เริ่มดำเนินธุรกิจเสื้อผ้า

แบรนด์ GSP

2555

 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแบะได้ขายธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศพร่้อมผลักดัันแบรนด์สินค้าในเครือให้เกิดการเติบโตในช่องทางธุรกิจออนไลน์ และได้ขยายฐานการขายไปยัังประเทศมาเลเซีย

2561

BTNC 2561
    บูติคนิวซิตี้ฯ ตอบรับนโยบายประเทศชาติ มีความตั้งใจที่จะรวมพลังคนไทยที่รักประเทศมาสร้างเอกลักษณ์การแต่งกายแบบไทยที่ทันสมัย มั่นใจและสวยงาม จึงได้สร้างกางเกงทรงใหม่ที่มีชื่อว่า กางเกงโจงกระเบน J PANTS และ THAI JONG เพื่อรณรงค์ ให้สุภาพสตรีได้ใส่กางเกงโจงกระเบนคู่กับท่อนบนในสไตล์ต่างๆเป็นชุดไทยในยุค 4.0  
 

   บริษัทฯได้ขยายช่องทางธุรกิจโดยมี นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำแนวคิดปรับเปลี่ยนสร้าง A`MAZE (เอ-เมส) ซีเล็คเต็ดมัลติแบรนด์สโตร์รูปแบบใหม่ที่เป็นมากกว่าร้านขายสินค้า แต่เป็น EGO SYSTEM สำหรับคนกล้าลอง (EXPERIMENT) ที่จะดึงความแตกต่างมาเพื่อผสมให้เกิดสิ่งที่มิได้คาดคิด แต่เมื่อรวมกันแล้วลงตัวอย่างที่สุดช่วยเติมความมั่นใจ (CONFIDENT)และสร้างแรงบันดาลใจ (INSPIRATION) ร้าน A`MAZE จึงกลายเป็นร้านของคนทุกวัยและไม่ยากเกินจะเข้าถึง

2528

เริ่มดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าแบรนด์

C & D , Lofficiel

2537

19 พฤศจิกายน บูติคนิวซิตี้ฯ เดินหน้าขยายช่องทางธุรกิจ และเปลี่ยนจากบริษัทรับอนุญาติ เป็น บริษัทมหาชนเลขทะเบียน 0107537001731 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายจุดขายครอบคลุมทั่วประเทศและเปิดธุรกิจออกแบบและุผลิตเครื่องแบบให้กับองค์กรระดับประเทศ

2551

ขยายฐานการขายไปยังตลาด AEC โดยเริ่มที่ประเทศพม่า

2557

ขยายฐานการขายไปยังเประเทศเวียดนาม