Uniform Specializer

UNIFORM SPECIALIZER เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการดูแลการออกแบบและผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับองค์กร โดยให้บริการใน 2 ลักษณะคือ การบริการออกแบบ บริษัทฯ ทำการศึกษาภาพลักษณ์ วัตถุประสงค์หลัก การดำเนินงาน และวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึง การศึกษาสถานที่ให้บริการและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอ กลุ่มสี ลายผ้า เอกลักษณ์ รูปแบบและเนื้อผ้า รวมถึง Accessories เช่น ผ้าพันคอ เนคไท เข็มขัดและกระเป๋า เพื่อสร้าง ภาพรวมที่เป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์แก่องค์กร ทั้งนี้การออกแบบจะเน้นการส่งเสริม บุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ขณะ เดียวกับที่ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานและการให้บริการขององค์กร เพื่อสร้างการจดจำและความรู้สึกที่ดีต่อพนักงาน ในองค์กร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับองค์กร 

CATEGORY

Uniform Specializer 

รุ่น "เราสู้"

Uniform Specializer

รุ่นทันตแพทย์ 1.1

Uniform Specializer

รุ่นทันตแพทย์ 2.1

Uniform Specializer

รุ่นทันตแพทย์ 3